บทความ

สถาน ที่ สำคัญ ของ โลก

สถาน ที่ สำคัญ ของ โลก หลายแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และความงามทางศิลปะด้วยวัฒนธรรมโบราณ